Postępowanie z dnia: 2009-09-07 11:33:33

Nr postępowania: ZP-740/022/R/09

Status postępowania:
ARCHIWUM

Zawarcie umowy ramowej na konserwację i modyfikację linii światłowodowych i kanalizacji teletechnicznej sieci TASK

Jednostka Prowadząca: Centrum Informatyczne TASK

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2009-09-07 11:28:19
Spocyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Modyfikacja: 2009-09-07 11:29:25
zakres prac - załącznik nr 1
pobierz
Modyfikacja: 2009-09-07 11:30:24
projekt umowy ramowej - załącznik nr 2
pobierz
Modyfikacja: 2009-09-07 11:31:01
projekt umowy realizacyjnej - załącznik nr 3
pobierz
Modyfikacja: 2009-09-07 11:32:05
wzór oświadczenia - załącznik nr 4
pobierz
Modyfikacja: 2009-09-07 11:32:49
wzór oferty z formularzem rzeczowo-cenowym - załącznik nr 5
pobierz