Postępowanie z dnia: 2009-09-07 11:33:33

Nr postępowania: ZP-740/022/R/09

Status postępowania:
ARCHIWUM

Zawarcie umowy ramowej na konserwację i modyfikację linii światłowodowych i kanalizacji teletechnicznej sieci TASK

Jednostka Prowadząca: Centrum Informatyczne TASK

Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:

Pobierz:
Zapytanie: 2009-09-18 15:24:00
odpowiedź na zapytanie do SIWZ
pobierz