Postępowanie z dnia: 2009-09-09 11:23:39

Nr postępowania: ZP-752/022/D/09

Status postępowania:
ARCHIWUM

dostawa mebli do wyposażenia nowych stanowisk pracy w Centrum Informatycznym TASK

Jednostka Prowadząca: Centrum Informatyczne TASK

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2009-09-09 11:22:56
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
pobierz