Postępowanie z dnia: 2020-07-13 14:12:28

Nr postępowania: CRZP 153/002/R/20

Status postępowania:
ARCHIWUM

Remont nawierzchni drogi wewnętrznej: ulicy Spokojnej w miejscowości Kartoszyno w celu przygotowania odcinków doświadczalnych dla potrzeb programu SEPOR- etap IV

Jednostka Prowadząca: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2020-07-13 14:02:02
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2020-07-13 14:03:09
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2020-07-13 14:04:19
Załącznik nr 2A do SIWZ- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału
pobierz
Specyfikacja: 2020-07-13 14:05:08
Załącznik nr 2B do SIWZ- Oświadczenie Wykonawcy przesłanki wykluczenia
pobierz
Specyfikacja: 2020-07-13 14:05:34
Załącznik nr 4 do SIWZ- Wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2020-07-13 14:06:26
Załącznik nr 5 do SIWZ- Przedmiar
pobierz
Specyfikacja: 2020-07-13 14:07:15
Załącznik nr 6 do SIWZ- STWiORB
pobierz
Specyfikacja: 2020-07-13 14:07:56
Załącznik nr 7 do SIWZ- Dokumentacja techniczna
pobierz
Specyfikacja: 2020-07-13 14:08:41
Załącznik nr 8 do SIWZ- Wykaz robót
pobierz
Specyfikacja: 2020-07-13 14:09:18
Załącznik nr 9 do SIWZ- Wykaz osób
pobierz
Specyfikacja: 2020-07-13 14:09:52
Załącznik nr 10 do SIWZ- Wykaz narzędzi
pobierz
Specyfikacja: 2020-07-13 14:10:35
Załącznik nr 11 do SIWZ- Zobowiązania podmiotu trzeciego
pobierz
Specyfikacja: 2020-07-13 14:12:04
Załączniki nr 1, 2A, 2B,8,9,10,11 do SIWZ w formie edytowalnej
pobierz