Postępowanie z dnia: 2013-04-26 13:26:48

Nr postępowania: ZP/175/051/D/13

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa pieców do Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

Wybór oferty:

Pobierz:
Wybór oferty: 2013-06-06 12:20:19
Informacja ZP/175/051/D/13
pobierz