Postępowanie z dnia: 2013-04-26 13:26:48

Nr postępowania: ZP/175/051/D/13

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa pieców do Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:

Pobierz:
Zapytanie: 2013-05-07 09:06:44
Odpowiedzi Zamawiającego
pobierz