Postępowanie z dnia: 2012-07-13 13:06:21

Nr postępowania: ZP/263/018/U/12

Status postępowania:
ARCHIWUM

usługa przeprowadzenia badań metodą telefonicznych wywiadów kwestionariuszowych (CATI) na odpowiednio wylosowanych przedsiębiorstwach.

Jednostka Prowadząca: Wydział Zarządzania i Ekonomii

Wybór oferty:

Pobierz:
Wybór oferty: 2012-10-04 09:09:10 pobierz