Postępowanie z dnia: 2012-07-13 13:06:21

Nr postępowania: ZP/263/018/U/12

Status postępowania:
ARCHIWUM

usługa przeprowadzenia badań metodą telefonicznych wywiadów kwestionariuszowych (CATI) na odpowiednio wylosowanych przedsiębiorstwach.

Jednostka Prowadząca: Wydział Zarządzania i Ekonomii

Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:

Pobierz:
Zapytanie: 2012-07-20 08:57:58
zapytania i wyjaśnienia
pobierz
Zapytanie: 2012-07-26 08:14:20 pobierz
Zapytanie: 2012-08-01 10:38:51 pobierz
Zapytanie: 2012-08-02 12:41:26 pobierz