Postępowanie z dnia: 2013-10-21 13:47:05

Nr postępowania: ZP/416/051/D/13

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa materiałów promocyjnych i reklamowych na potrzeby Projektu Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej, Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej oraz Projektu Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

Wybór oferty:

Pobierz:
Wybór oferty: 2013-11-05 14:26:39
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
pobierz