Postępowanie z dnia: 2013-10-21 13:47:05

Nr postępowania: ZP/416/051/D/13

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa materiałów promocyjnych i reklamowych na potrzeby Projektu Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej, Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej oraz Projektu Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2013-10-21 13:40:09
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2013-10-21 13:43:33
Załącznik nr 7a do SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2013-10-21 13:43:55
Załącznik nr 7b do SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2013-10-21 13:44:18
Załącznik nr 7c do SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2013-10-21 13:44:55
Załącznik nr 8 do SIWZ - Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
pobierz
Specyfikacja: 2013-10-21 13:45:51
Załącznik nr 9 do SIWZ - Zasady stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projekt
pobierz