Postępowanie z dnia: 2015-03-16 14:44:54

Nr postępowania: ZP/77/051/D/15

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa wyposażenia multimedialnego i aparaturowego sal dydaktycznych Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w ramach projektu "Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej"

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

Wybór oferty:

Pobierz:
Wybór oferty: 2015-05-28 11:59:54
Informacja o unieważnieniu postępowania w częściach 1,8,10,11,12 zamówienia
pobierz
Wybór oferty: 2015-06-15 08:51:04
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w częśćiach 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14
pobierz