Postępowanie z dnia: 2015-03-16 14:44:54

Nr postępowania: ZP/77/051/D/15

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa wyposażenia multimedialnego i aparaturowego sal dydaktycznych Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w ramach projektu "Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej"

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:

Pobierz:
Zapytanie: 2015-04-16 09:04:04
Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ
pobierz
Zapytanie: 2015-04-16 09:06:45
ZMIENIONE załączniki 7.2 i 7.3 do SIWZ
pobierz