Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2015-07-03 14:59:11

Nr postępowania: ZP/217/051/D/15

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem stanowiska testowo-pokazowego dla aplikacji ukończonych (Powerwall 3D) oraz systemu projekcyjnego wspomagającego przygotowanie symulacji rzeczywistości wirtualnej dla Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej (LZWP) wraz z możliwością pokazu efektów projekcji 3D w Audytorium nr 2 WETI wraz z meblami i dodatkowym wyposażeniem LZWP w ramach projektu „Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej”

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

Wybór oferty:

Pobierz:
Wybór oferty: 2015-08-28 13:10:49
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I i unieważnieniu postępowania w części II
pobierz
Opracowanie strony: © 2021 by CUI PG