Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2015-07-03 14:59:11

Nr postępowania: ZP/217/051/D/15

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem stanowiska testowo-pokazowego dla aplikacji ukończonych (Powerwall 3D) oraz systemu projekcyjnego wspomagającego przygotowanie symulacji rzeczywistości wirtualnej dla Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej (LZWP) wraz z możliwością pokazu efektów projekcji 3D w Audytorium nr 2 WETI wraz z meblami i dodatkowym wyposażeniem LZWP w ramach projektu „Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej”

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2015-07-08 10:25:51
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 1- 7
pobierz
Specyfikacja: 2015-07-08 10:26:56
Załącznik nr 8 do SIWZ - opis funkcjonalny urządzeń
pobierz
Specyfikacja: 2015-07-29 07:55:48
Wersja edytowalna załączników
pobierz
Opracowanie strony: © 2021 by CUI PG