Postępowanie z dnia: 2016-02-09 14:05:18

Nr postępowania: ZP/18/055/U/16

Status postępowania:
ARCHIWUM

Usługa wykonania koncepcji, dokumentacji projektowej oraz pełnienia nadzoru autorskiego dla „Projektu remontu i przebudowy budynku Hydromechaniki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku, ul. Gabriela Narutowicza 11/12”

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:

Pobierz:
Zapytanie: 2016-03-02 12:20:46
Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ
pobierz