Postępowanie z dnia: 2009-02-03 12:35:13

Nr postępowania: ZP/022/036/D/09

Status postępowania:
ARCHIWUM

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 206 000 euro na dostawę artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca:

Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:

Pobierz:
Zapytanie: 2009-03-05 12:38:52
Zapytania i wyjaśnienia
pobierz