Postępowanie z dnia: 2009-02-03 12:35:13

Nr postępowania: ZP/022/036/D/09

Status postępowania:
ARCHIWUM

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 206 000 euro na dostawę artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca:

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2009-02-03 12:34:33 pobierz
Specyfikacja: 2009-03-05 12:37:47
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz