Postępowanie z dnia: 2020-11-26 15:19:29

Nr postępowania: ZZ/25/002/D/2020

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa przenośnego chlorofilomierza na potrzeby projektu „Analiza zawartości chlorofilu w hydrofitach w zależności od stężenia Pb i As oraz rozpoznanie składu fizykochemicznego oraz biologicznego ścieków szarych” realizowanego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Informacja o udzielaniu zamówienia:

Pobierz:
Informacja o udzielaniu zamówienia: 2020-12-17 10:55:44
Informacja o udzieleniu zamówienia
pobierz