Postępowanie z dnia: 2020-11-26 15:19:29

Nr postępowania: ZZ/25/002/D/2020

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa przenośnego chlorofilomierza na potrzeby projektu „Analiza zawartości chlorofilu w hydrofitach w zależności od stężenia Pb i As oraz rozpoznanie składu fizykochemicznego oraz biologicznego ścieków szarych” realizowanego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu:

Pobierz:
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2020-11-26 15:16:58
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2020-11-26 15:17:56
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu - Formularz oferty
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2020-11-26 15:18:30
Załącznik nr 2 do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu - Opis przedmiotu zamówienia
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2020-11-26 15:19:13
Załącznik nr 3 do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu - Wzór umowy
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2020-11-27 08:39:55
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu - Formularz oferty (wersja edytowalna)
pobierz