Postępowanie z dnia: 2021-10-28 13:50:26

Nr postępowania: ZZ/18/055/U/21

Status postępowania:
ARCHIWUM

Usługę szkoleniową z zakresu podnoszenia kompetencji językowych (język angielski).

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

Informacja o udzielaniu zamówienia:

Pobierz:
Informacja o udzielaniu zamówienia: 2021-11-24 12:49:15
Zawiadomienie o wyniku postępowania
pobierz