Postępowanie z dnia: 2021-10-28 13:50:26

Nr postępowania: ZZ/18/055/U/21

Status postępowania:
ARCHIWUM

Usługę szkoleniową z zakresu podnoszenia kompetencji językowych (język angielski).

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu:

Pobierz:
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2021-10-28 13:48:21
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2021-10-28 13:48:44
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2021-10-28 13:48:52
Formularz oferty
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2021-10-28 13:49:04
Formularz rzeczowo-cenowy
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2021-10-28 13:49:15
Wzór Umowy
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2021-10-28 13:49:40
Wykaz usług
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2021-10-28 13:49:59
Wykaz doświadczenia lektorów
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2021-10-28 13:50:17
Załączniki w wersji edytowalnej
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2021-10-29 10:06:22
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy oraz zmiana treści Ogłoszenia
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2021-11-08 10:50:48
Pytanie Wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego 2
pobierz