Postępowanie z dnia: 2023-05-11 15:54:24

Nr postępowania: ZZ/151/009/D/2023

Status postępowania:
ZAKOёCZONY

Dostawa pomp perystaltycznych z głowicami oraz wężykami silikonowymi na potrzeby projektu pn: „Nanokrystaliczne warstwy tlenków spineli stabilizowanych entropowo: wpływ konfiguracji elektronowej i pozycji krystalograficznej kationów na właściwości fizykochemiczne", finansowanego ze środków NCN, realizowanego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Jednostka Prowadząca: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

Informacja o udzielaniu zamówienia:

Pobierz:
Informacja o udzielaniu zamówienia: 2023-05-22 13:35:44
Informacja o udzieleniu zamówienia.
pobierz