Postępowanie z dnia: 2023-05-11 15:54:24

Nr postępowania: ZZ/151/009/D/2023

Status postępowania:
ZAKOёCZONY

Dostawa pomp perystaltycznych z głowicami oraz wężykami silikonowymi na potrzeby projektu pn: „Nanokrystaliczne warstwy tlenków spineli stabilizowanych entropowo: wpływ konfiguracji elektronowej i pozycji krystalograficznej kationów na właściwości fizykochemiczne", finansowanego ze środków NCN, realizowanego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Jednostka Prowadząca: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu:

Pobierz:
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2023-05-11 15:53:30
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu.
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2023-05-11 15:53:47
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2023-05-11 15:53:59
Załącznik nr 2 - formularz oferty.
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2023-05-11 15:54:18
Załącznik nr 3 - wzór umowy.
pobierz