Postępowanie z dnia: 2024-04-03 13:29:42

Nr postępowania: ZZ/108/009/D/2024

Status postępowania:
ZAKOёCZONY

Dostawa komory laminarnej do przygotowywania próbek na potrzeby projektu pn. „Badania procesów oraz stworzenie modelu korozji wysokotemperaturowej porowatych stopów metalicznych: wpływ składu chemicznego oraz mikrostruktury”, numer projektu 2018/30/E/ST8/00821, realizowanego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

Informacja o udzielaniu zamówienia:

Pobierz:
Informacja o udzielaniu zamówienia: 2024-04-12 11:47:55
Informacja o udzieleniu zamówienia.
pobierz