Postępowanie z dnia: 2024-04-03 13:29:42

Nr postępowania: ZZ/108/009/D/2024

Status postępowania:
ZAKOёCZONY

Dostawa komory laminarnej do przygotowywania próbek na potrzeby projektu pn. „Badania procesów oraz stworzenie modelu korozji wysokotemperaturowej porowatych stopów metalicznych: wpływ składu chemicznego oraz mikrostruktury”, numer projektu 2018/30/E/ST8/00821, realizowanego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu:

Pobierz:
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2024-04-03 13:28:57
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2024-04-03 13:29:07
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2024-04-03 13:29:15
Załącznik nr 2 - formularz oferty
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2024-04-03 13:29:27
Załącznik nr 3 - wzór umowy.
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2024-04-04 11:56:14
Zapytania i odpowiedzi 1
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2024-04-04 14:06:32
Zapytania i odpowiedzi 2
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2024-04-04 14:07:04
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia - modyfikacja
pobierz