Postępowanie z dnia: 2017-07-27 09:58:20

Nr postępowania: ZZ/657/009/2017

Status postępowania:
ARCHIWUM

Sukcesywne usługi kserograficzne dla WETI

Jednostka Prowadząca: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu:

Pobierz:
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2017-07-27 09:51:47
zał. 1 - wzór oferty
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2017-07-27 09:53:29
zał. 2 - opis szczegółowy
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2017-07-27 09:54:07
zał. 3 -formularz rzeczowo-cenowy
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2017-07-27 09:56:24
zał. 4 umowa
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2017-07-27 10:09:43
zapytanie ofertowe
pobierz