Postępowanie z dnia: 2021-11-04 10:47:52

Nr postępowania: ZZ/2628/008/D/21

Status postępowania:
ZAKOёCZONY

Dostawa potencjostatu-galwanostatu do charakterystyki elektrochemicznej nowych materiałów fotokatalitycznych

Jednostka Prowadząca: Wydział Chemiczny

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu:

Pobierz:
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2021-11-04 10:47:28
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu-1
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2021-11-04 10:47:42
Załącznik nr. 1 - oferta - edytowalny.docx
pobierz