Postępowanie z dnia: 2021-11-04 10:47:52

Nr postępowania: ZZ/2628/008/D/21

Status postępowania:
ZAKOёCZONY

Dostawa potencjostatu-galwanostatu do charakterystyki elektrochemicznej nowych materiałów fotokatalitycznych

Jednostka Prowadząca: Wydział Chemiczny

Zapytania, odpowiedzi i zmiany:

Pobierz: