Postępowanie z dnia: 2022-02-24 12:32:26

Nr postępowania: ZZ/29/001/2022

Status postępowania:
ARCHIWUM

Usługa konsultacji i opracowania ekspertyz na temat budowania marki i wizerunku, w tym w szczególności obiektów handlu targowego oraz zagadnień związanych z zarządzaniem targowiskami na potrzeby projektu finansowanego ze środków NCBiR (Gospostrateg) realizowanego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Wydział Architektury

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu:

Pobierz:
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2022-02-24 12:30:40
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu wraz z załącznikiem nr 2 (opis przedmiotu zamówienia)
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2022-02-24 12:30:50
Załącznik nr 1 - Formularz Oferty
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2022-02-24 12:31:20
Załącznik nr 3 - wzór umowy
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2022-02-24 12:31:32
Załącznik nr 4 - Wykaz osób
pobierz