Postępowanie z dnia: 2022-02-24 12:32:26

Nr postępowania: ZZ/29/001/2022

Status postępowania:
ARCHIWUM

Usługa konsultacji i opracowania ekspertyz na temat budowania marki i wizerunku, w tym w szczególności obiektów handlu targowego oraz zagadnień związanych z zarządzaniem targowiskami na potrzeby projektu finansowanego ze środków NCBiR (Gospostrateg) realizowanego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Wydział Architektury

Zapytania, odpowiedzi i zmiany:

Pobierz: