Postępowanie z dnia: 2022-08-18 14:22:53

Nr postępowania: ZZ/622/005/D/2022

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa drobnego sprzętu i elementów wyposażenia laboratorium, szkła laboratoryjnego oraz odczynników chemicznych dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, z podziałem na części

Jednostka Prowadząca: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu:

Pobierz:
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2022-08-18 14:20:35
Ogłoszenie o zamówieniu
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2022-08-18 14:21:15
Formularz oferty w wersji edytowalnej
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2022-08-23 14:28:53
Modyfikacja treści ogłoszenia
pobierz