Postępowanie z dnia: 2022-08-18 14:22:53

Nr postępowania: ZZ/622/005/D/2022

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa drobnego sprzętu i elementów wyposażenia laboratorium, szkła laboratoryjnego oraz odczynników chemicznych dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, z podziałem na części

Jednostka Prowadząca: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Zapytania, odpowiedzi i zmiany:

Pobierz:
Zapytania, odpowiedzi i zmiany: 2022-08-23 14:26:45
Odpowiedź na zapytanie wykonawcy
pobierz
Zapytania, odpowiedzi i zmiany: 2022-08-23 14:27:21
Modyfikacja treści ogłoszenia
pobierz