Postępowanie z dnia: 2022-12-01 14:39:35

Nr postępowania: ZZ/848/005/D/2022

Status postępowania:
ZAKOёCZONY

Dostawa drobnego sprzętu i elementów wyposażenia laboratorium, szkła laboratoryjnego, odczynników chemicznych oraz odzieży ochronnej laboratoryjnej dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, z podziałem na części.

Jednostka Prowadząca: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu:

Pobierz:
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2022-12-01 14:37:44
Ogłoszenie o zamówieniu
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2022-12-01 14:38:29
Formularz oferty w wersji edytowalnej
pobierz