Postępowanie z dnia: 2022-12-01 14:39:35

Nr postępowania: ZZ/848/005/D/2022

Status postępowania:
ZAKOёCZONY

Dostawa drobnego sprzętu i elementów wyposażenia laboratorium, szkła laboratoryjnego, odczynników chemicznych oraz odzieży ochronnej laboratoryjnej dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, z podziałem na części.

Jednostka Prowadząca: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Zapytania, odpowiedzi i zmiany:

Pobierz:
Zapytania, odpowiedzi i zmiany: 2022-12-05 15:19:22
Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy
pobierz
Zapytania, odpowiedzi i zmiany: 2022-12-05 15:20:06
Modyfikacja treści ogłoszenia
pobierz