Postępowanie z dnia: 2022-12-02 14:20:21

Nr postępowania: ZZ/553/009/2022

Status postępowania:
ARCHIWUM

Wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych Projektu pt.: „Chmurowa platforma oświetleniowa dla inteligentnych miast”, nr umowy POIR.04.01.04-00-0075/19.

Jednostka Prowadząca: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu:

Pobierz:
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2022-12-02 14:19:09
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu.
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2022-12-02 14:19:20
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2022-12-02 14:19:35
Załącznik nr 2 - formularz oferty.
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2022-12-02 14:20:04
Załącznik nr 3 - wzór umowy.
pobierz