Postępowanie z dnia: 2022-12-02 14:20:21

Nr postępowania: ZZ/553/009/2022

Status postępowania:
ARCHIWUM

Wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych Projektu pt.: „Chmurowa platforma oświetleniowa dla inteligentnych miast”, nr umowy POIR.04.01.04-00-0075/19.

Jednostka Prowadząca: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

Zapytania, odpowiedzi i zmiany:

Pobierz: