Postępowanie z dnia: 2016-08-25 12:57:08

Nr postępowania: ZZ/20/002/U/2016

Status postępowania:
ARCHIWUM

Usługa w zakresie wykonania analiz mikrobiologicznych związanych z aktywnością genów zaangażowanych w proces nitryfikacji dla próbek osadu czynnego pobranego z komunalnej oczyszczalni ścieków na potrzeby projektu "RENEMO"

Jednostka Prowadząca: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu:

Pobierz:
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2016-08-25 12:49:37
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2016-08-25 12:56:49
Załącznik nr 2 wzór umowy
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2016-08-25 13:07:50
Załącznik nr 1 wzór oferty
pobierz