Postępowanie z dnia: 2020-03-05 10:43:43

Nr postępowania: ZZ_01_001_U_2020_DS

Status postępowania:
ARCHIWUM

Zatrudnienie eksperta– członka zespołu opracowującego model dostępności szkoły do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami w ramach Projektu „Dostępna Szkoła..."

Jednostka Prowadząca: Wydział Architektury

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu:

Pobierz:
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2020-03-05 10:39:25
ogłoszenie ZZ_001_001_U_2020_DS
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2020-03-05 10:40:13
zapytanie ofertowe ZZ_001_001_U_2020_DS
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2020-03-05 10:40:39
formularz oferty_edytowalny
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2020-03-05 10:41:32
załącznik_2_oświadcz.o braku powiązań
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2020-03-05 10:42:31
załącznik 3_oświadcz.wykonawcy o spełnianiu wymagań_edytowalne
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2020-03-05 10:43:00
załącznik4_upoważnienie RODO
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2020-03-05 10:43:26
załącznik 5_wzór umowy
pobierz