Postępowanie z dnia: 2020-05-18 10:51:18

Nr postępowania: ZZ/467/009/D/2020

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa płyt diamentowych w ramach realizacji projektu pt. „Nanosensoryka i obrazowanie z wykorzystaniem efektów kwantowych - synergia szkła i diamentu dla zastosowań w biodiagnostyce nowej generacji” w konkursie TEAM-NET, finansowanym ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R.

Jednostka Prowadząca: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu:

Pobierz:
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2020-05-18 10:49:28
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu.
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2020-05-18 10:49:41
Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia.
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2020-05-18 10:49:50
Załącznik nr 2 wzór oferty.
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2020-05-18 10:50:10
Załącznik nr 3 wzór umowy.
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2020-05-18 10:50:27
Contract award notice
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2020-05-18 10:50:41
Appendix 1 to the contract notice
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2020-05-18 10:50:53
Appendix 2 to the contract notice
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2020-05-18 10:51:03
Appendix 3 to the contract notice
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2020-05-22 12:12:46
Załacznik nr 2 wzór oferty-modyfikacja.
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2020-05-22 12:13:13
Załącznik nr 3 wzór umowy-modyfikacja.
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2020-05-22 12:13:36
Appendix 2 to the contract notice modification
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2020-05-22 12:13:57
Appendix 3 to the contract notice modification
pobierz