Postępowanie z dnia: 2021-07-13 12:17:23

Nr postępowania: ZZ/15/002/D/2021

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa systemu pomiarowego do teledetekcyjnych badań konstrukcji obiektów mostowych oraz części środowiska naturalnego w postaci dwóch uzupełniających się Bezzałogowych Statków Powietrznych (zwanych dalej dronem głównym oraz dronem uzupełniającym) wraz z akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem w ramach projektu pt.„ Utworzenie dywizji Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) do diagnostyki i badań fotogrametrycznych obiektów budowlanych” realizowanego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu:

Pobierz:
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2021-07-13 12:07:47
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2021-07-13 12:08:24
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z podp.
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2021-07-13 12:09:28
Załącznik nr 1 do ogłoszenia Formularz-OFERTA
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2021-07-13 12:10:32
Załącznik nr 2 do ogłoszenia wzór umowy
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2021-07-13 12:11:44
Załącznik nr 3 do ogłoszenia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2021-07-13 12:15:21
Załącznik nr 1 do ogłoszenia w wersji edytowalnej
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2021-07-19 13:59:29
Załącznik nr 1 Formularz - OFERTA po korekcie
pobierz