Postępowanie z dnia: 2021-07-13 12:17:23

Nr postępowania: ZZ/15/002/D/2021

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa systemu pomiarowego do teledetekcyjnych badań konstrukcji obiektów mostowych oraz części środowiska naturalnego w postaci dwóch uzupełniających się Bezzałogowych Statków Powietrznych (zwanych dalej dronem głównym oraz dronem uzupełniającym) wraz z akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem w ramach projektu pt.„ Utworzenie dywizji Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) do diagnostyki i badań fotogrametrycznych obiektów budowlanych” realizowanego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Zapytania, odpowiedzi i zmiany:

Pobierz:
Zapytania, odpowiedzi i zmiany: 2021-07-19 13:55:30
Odpowiedź na zapytanie do treści ogłoszenia o udzielanym zamówieniu
pobierz
Zapytania, odpowiedzi i zmiany: 2021-07-19 13:56:33
Załącznik nr 1 Formularz - OFERTA po korekcie
pobierz
Zapytania, odpowiedzi i zmiany: 2021-07-19 13:58:42
Zaącznik nr 1 Formularz - OFERTA po korekcie.pdf
pobierz