Postępowanie z dnia: 2020-12-30 15:00:59

Nr postępowania: ZP/323/055/U/20

Status postępowania:
ARCHIWUM

Świadczenie usługi hotelowej, restauracyjnej oraz konferencyjnej dla Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o postępowaniu:

Pobierz:
Ogłoszenie: 2020-12-30 14:58:31
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną
pobierz
Suplement: 2021-01-04 13:32:10
Zmiana treści ogłoszenia
pobierz
Suplement: 2021-01-05 13:59:45
Zmiana treści ogłoszenia 2
pobierz
Ogłoszenie: 2020-12-30 14:58:43
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
pobierz
Suplement: 2021-01-05 14:00:20
Formularz oferty - zmieniony
pobierz
Ogłoszenie: 2020-12-30 14:59:13
Formularz oferty
pobierz
Ogłoszenie: 2020-12-30 14:59:25
Formularz rzeczowo-cenowy
pobierz
Ogłoszenie: 2020-12-30 14:59:39
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
pobierz
Ogłoszenie: 2020-12-30 14:59:56
Wzór Umowy
pobierz
Suplement: 2021-01-05 14:00:47
Wzór Umowy - zmieniony
pobierz
Ogłoszenie: 2020-12-30 15:00:27
Informacja o oferowanych usługach
pobierz
Suplement: 2021-01-05 14:01:32
Informacja o oferowanych usługach - zmieniony
pobierz
Ogłoszenie: 2020-12-30 15:00:44
Klauzula informacyjna RODO
pobierz