Postępowanie z dnia: 2010-06-11 12:47:14

Nr postępowania: CRZP/333/050/D/10

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa wraz z zainstalowaniem urządzeń multimedialnych

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

Ogłoszenie o postępowaniu:

Pobierz:
Ogłoszenie: 2010-06-11 12:31:52
Ogłoszenie o zamówieniu cz. I
pobierz
Ogłoszenie: 2010-06-11 12:32:28
Ogłoszenie o zamówieniu cz. II
pobierz
Ogłoszenie: 2010-06-17 10:39:42
Zmiana ogłoszenia
pobierz
Ogłoszenie: 2010-07-12 14:55:39
Zmiana ogłoszenia nr 2
pobierz