Postępowanie z dnia: 2010-06-11 12:47:14

Nr postępowania: CRZP/333/050/D/10

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa wraz z zainstalowaniem urządzeń multimedialnych

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2010-06-14 08:34:24
SIWZ - Dostawa wraz z zainstalowaniem urządzeń multimedialnych
pobierz
Specyfikacja: 2010-06-17 10:44:49
Zmiana SIWZ nr 1
pobierz
Specyfikacja: 2010-06-17 10:45:37
FORMULARZ CENOWY DLA CZĘSCI I - ZMIANA
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-12 14:59:13
Zmiana SIWZ nr 2
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-12 14:59:52
FORMULARZ CENOWY DLA CZĘSCI I - ZMIANA nr 2
pobierz