Postępowanie z dnia: 2010-06-11 12:47:14

Nr postępowania: CRZP/333/050/D/10

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa wraz z zainstalowaniem urządzeń multimedialnych

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

Wybór oferty:

Pobierz:
Wybór oferty: 2010-08-17 13:40:59
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
pobierz