Postępowanie z dnia: 2013-02-18 12:58:11

Nr postępowania: ZP/67/050/D/13

Status postępowania:
ARCHIWUM

dostawa pieców do Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

Ogłoszenie o postępowaniu:

Pobierz:
Ogłoszenie: 2013-02-18 12:40:19
Ogłoszenie o zamówieniu
pobierz
Ogłoszenie: 2013-02-25 14:36:17
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
pobierz