Postępowanie z dnia: 2013-02-18 12:58:11

Nr postępowania: ZP/67/050/D/13

Status postępowania:
ARCHIWUM

dostawa pieców do Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2013-02-18 12:40:49
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
pobierz
Modyfikacja: 2013-02-25 14:37:54
informacja o zmanie treści SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2013-02-27 12:39:15
Załączniki wersja edytowalna
pobierz