Postępowanie z dnia: 2013-02-18 12:58:11

Nr postępowania: ZP/67/050/D/13

Status postępowania:
ARCHIWUM

dostawa pieców do Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

Wybór oferty:

Pobierz:
Wybór oferty: 2013-03-29 14:55:15
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
pobierz
Wybór oferty: 2013-04-09 14:13:44
Informacja o unieważnieniu postępowania część II oraz część III.
pobierz