Postępowanie z dnia: 2008-04-15 12:20:23

Nr postępowania: ZP/073/047/R/08

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej progu unijnego na wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz adaptację pomieszczenia dla potrzeb węzła cieplnego w budynku "Hydrotechniki" Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca:

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2008-04-15 12:12:30 pobierz
Specyfikacja: 2008-04-15 12:13:26
[01] Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
pobierz
Specyfikacja: 2008-04-15 12:13:50
[02] PWS Str tytułowa instal. CO branżą sanitarna
pobierz
Specyfikacja: 2008-04-15 12:14:07
[03] PW Opis techniczny instalacja CO branża sanitarna
pobierz
Specyfikacja: 2008-04-15 12:14:27
[04] PWS Wyniki ogólne
pobierz
Specyfikacja: 2008-04-15 12:14:48
[05] PWS inst co rys1 rzut piwnic
pobierz
Specyfikacja: 2008-04-15 12:15:07
[06] PWS inst co rys2 rzut parteru
pobierz
Specyfikacja: 2008-04-15 12:15:25
[07] PWS inst co rys3 rzut I piętra
pobierz
Specyfikacja: 2008-04-15 12:15:45
[08] PWS inst co rys4 rzut II piętra
pobierz
Specyfikacja: 2008-04-15 12:16:03
[09] PWS inst co rys5 rzut III piętra
pobierz
Specyfikacja: 2008-04-15 12:16:27
[10] PWS inst co rys6 rzut IV piętra
pobierz
Specyfikacja: 2008-04-15 12:16:44
[11] PWS inst co rys7 rozwinięcie instalacji c.o.
pobierz
Specyfikacja: 2008-04-15 12:17:03
[12] PWS inst co rys8 rzut pomieszczenia węzła cieplnego
pobierz
Specyfikacja: 2008-04-15 12:17:23
[13] PWS inst co rys9 profil kanalizacji sanitarnej w węźle cieplnym
pobierz
Specyfikacja: 2008-04-15 12:17:42
[14] PWS inst co rys10 przekrój A-A
pobierz
Specyfikacja: 2008-04-15 12:18:00
[15] PWE Strona tytułowa - branża elektr.
pobierz
Specyfikacja: 2008-04-15 12:18:25
[16] Opis Projektu inst CO -branża elektr.
pobierz
Specyfikacja: 2008-04-15 12:18:42
[17] rys 1_2_3 branża elektryczna
pobierz
Specyfikacja: 2008-04-15 12:19:04
[18] Przedmiar Wymiana inst CO
pobierz