Postępowanie z dnia: 2009-08-28 12:04:22

Nr postępowania: ZP/713/047/U/09

Status postępowania:
ARCHIWUM

Projekt budowlany i budowlano-wykonawczy wraz z dokumentacją uzupełniającą remontu kapitalnego i przebudowy Domu Studenckiego nr 3 Politechniki Gdańskiej, zlokalizowanego w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Do Studzienki 32

Jednostka Prowadząca: Dział Inwestycji i Remontów

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2009-08-28 11:57:48
1 specyfikacja
pobierz
Specyfikacja: 2009-08-28 11:58:02
2 zał I 1 formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2009-08-28 11:59:31
3 zał I 2 oświadczenie
pobierz
Specyfikacja: 2009-08-28 11:59:42
4 zał I 3 wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2009-08-28 11:59:53
5 zdj. 1 zdjęcie budynku DS-3
pobierz
Specyfikacja: 2009-08-28 12:00:04
6 zdj. 2 zdjęcie budynku DS-3
pobierz
Specyfikacja: 2009-08-28 12:00:20
7 zdj. 3 zdjęcie budynku DS-3
pobierz
Specyfikacja: 2009-08-28 12:00:30
8 rys 1 plan sytuacyjny DS - 3
pobierz
Specyfikacja: 2009-08-28 12:00:38
9 rys 2 rzut piwnicy
pobierz
Specyfikacja: 2009-08-28 12:00:48
10 rys 3 rzut parteru
pobierz
Specyfikacja: 2009-08-28 12:00:57
11 rys 4 rzut I piętra
pobierz
Specyfikacja: 2009-08-28 12:01:07
12 rys 5 rzut II piętra
pobierz
Specyfikacja: 2009-08-28 12:01:17
13 rys 6 rzut III piętra
pobierz
Specyfikacja: 2009-08-28 12:01:29
14 rys 7 przekrój A-A
pobierz